PsychoterapiaBadania nad wynikami     psychoterapii pokazują, że:

- osoby uczestniczące w psychoterapii uzyskują istotną zmianę objawową,

- leczone różnymi metodami psychoterapii, w różnych warunkach organizacyjnych osiągają podobne efekty,

- psychoterapia - w sposób potwierdzony empirycznie - wpływa na poprawę funkcjonowania,

- pozwala na nabywanie nowych strategii i metod radzenia sobie z przyszłymi problemami.

 

J.C. Czabała "Czynniki leczące w psychoterapii"